100% Prirodno

Prirodna hrana je hrana proizvedena koristeći metode koje ne uključuju savremene veštačke dodatke kao npr. pesticide i hemijska đubriva, ne sadrži genetski modifikovane organizme i nije tretirana zračenjem, industrijskim rastvaračima ili hemijskim prehrambenim aditivima.

Prednosti prirodne hrane

Kvalitet i bezbednost hrane - Prirodni proizvodi imaju povećanu biološku i nutritivnu vrednost koja se ogleda kroz povećan sadržaj vitamina i minerala, kalcijuma, magnezijuma, gvožđa, omega 3 masnih kiselina i antioksidanata. 

Hrana bez ostataka od pesticida i teških metala.

Genetski modifikovani organizmi (GMO) i njihovi proizvodi su apsolutno zabranjeni u prirodnoj proizvodnji.

Hrana bez veštačkih aditiva, konzervanasa, emulgatora, veštačkih boja, arome i pojačivača ukusa.

Nema ostataka antibiotika, regulatora rasta i ostalih veterinarskih lekova.

Prirodni proizvodi imaju karakterističan ukus, miris i boju za datu vrstu koji često zovemo "zaboravljeni ukus namirnica sa sela"